Förorenad mark och byggnad: Anmäl efterbehandlingsåtgärd

Anmälan om efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark eller byggnad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för anmälan om efterbehandlingsåtgärder

Blankett för anmälan om efterbehandlingsåtgärder

Krav för anmälan

En anmälan krävs innan du gör några åtgärder med anledning av föroreningsskada i

  • mark- eller vattenområde
  • grundvatten
  • en byggnad eller anläggning.

Anmälan ska även göras vid undersökning och åtgärder av fastigheter med PCB.

Tänk på!

Det tar lång tid att utföra en markundersökning och det är därför viktigt med god framförhållning. Det är även viktigt att ha en masshanteringsplan. Om massor behöver mellanlagras kan du behöva anmäla eller ansöka om tillstånd.

Det är lämpligt att anlita en konsult med kunskap inom markundersökningar och efterbehandlingar.

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten och beskriv:

  • Hur provtagning ska ske/har skett.

  • Hur saneringen ska utföras.

  • Mål som avses uppnås. Till exempel känslig eller mindre känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark.

  • Vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas för att minimera risken för spridning.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar. För PCB räcker det med 3 veckor innan.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1059 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2021-01-01 av Jeanette Wadman