Dricksvatten: Registrera dricksvattenanläggning

Om du ansvarar för en anläggning som levererar dricksvatten till andra kan du behöva registrera den hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du som förser andra med vatten ansvarar för att vattnet har en god kvalitet och att anläggningen fungerar väl.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för att registrera en dricksvattenanläggning

Blankett för att registrera en dricksvattenanläggning

Krav för registrering

Du ska registrera din dricksvattenanläggning om den uppfyller något av följande:

  • producerar i genomsnitt 10 kubikmeter per dygn eller mer,
  • försörjer 50 personer eller fler,
  • är en kommersiell verksamhet (till exempel restauranger, livsmedelsindustrier, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder med mera)
  • är en offentlig verksamhet (till exempel förskola, skola, fritidsgårdar)

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 2 veckor innan du startar verksamheten.

Avgift

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar betalt för sin handläggning av anmälan. Avgiften är 1108 kronor.

Senast granskad 2021-01-01 av Jeanette Wadman