Cisterner: Anmälan om installation av oljecistern

Anmälan om installation av oljecistern.

Enhet Miljöförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 74 75 Miljöförvaltningen

Anmälan om installation av oljecistern

Anmälan om installation av oljecistern

Krav för anmälan

När du installerar en cistern ska du anmäla det till Miljöförvaltningen. Kravet gäller:

 • för oljecisterner med diesel-, eldnings- eller spillolja
  - i mark och som rymmer 1 kubikmeter eller mer
  - ovan mark om cisternen har rörledningar och slangledningar som är markförlagda och som rymmer mellan 1 och 10 kubikmeter
   
 • om mer än 250 liter brandfarlig vätska hanteras inom vattenskyddsområde. Då ska en särskild anmälan göras, se
   
  Anmälan om hantering av petroleum inom vattenskyddsområde

Undantag

Du behöver inte anmäla oljecisterner som ska installeras inomhus.

Andra brandfarliga vätskor eller större mängder

Du behöver söka tillstånd hos räddningstjänsten (NÄRF) om det gäller:

 • andra brandfarliga vätskor som till exempel bensin, eller
   
 • en installation ovan mark av en cistern som är större än 10 kubikmeter.

Beroende på mängd och förvaring kan du även behöva tillstånd enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2013:3):

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2013:3

Mer information om krav

Du kan läsa mer om de olika krav som ställs i Naturvårdverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24, 10 kap):

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24

Så här anmäler du

Fyll i blanketten. Skicka också in följande bilagor:

 • Kopia på en tillverknings- eller installationskontrollrapport.
   
 • Karta. Visa på kartan var cisternen ska vara, var det finns ledningar, dagvattenbrunnar och vattentäkter. Beskriv hur nära det är till vattendrag.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Miljöförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar hanteringen.

Avgift

Miljöförvaltningen tar betalt för sin handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 850 kronor.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Miljöförvaltningen.

Senast granskad: 2018-02-07 av: Jeanette Wadman
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)