Bad: Anmälan om bassängbad

Anmälan om bassängbad.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för anmälan om bassängbad

Blankett för anmälan om bassängbad

Krav för anmälan

Du behöver göra en anmälan om du har bassängbad som:

 • allmänheten får använda, eller
   
 • används av många människor

Utformning och drift av verksamheten

Information om vad du ska tänka på när du utformar och driver din verksamhet finns i Socialstyrelsens handbok och allmänna råd om bassängbad. Du hittar materialet på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsens hemsida

Egenkontroll

Du som driver en verksamhet med bassängbad ska enligt miljöbalken ha en egenkontroll. Det är du som ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte blir någon olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Exempel på risker med bassängbad är infektion och smittspridning. Egenkontrollen för bassängbad kan till exempel behöva innehålla rutiner för:

 • provtagning
 • skötsel av bassänger och reningsanläggning
 • kemikaliehantering
 • städning
 • kontroll av luftkvaliteten.

Fler specifika krav för verksamheten kan bli aktuella.

Så här anmäler du

Fyll i blanketten. Bifoga bland annat följande uppgifter:

 • Ritningar över bassäng, pool samt lokalen och dess inredning.
   
 • En beskrivning av och antal omklädningsrum, duschar, toaletter och städutrymmen.
   
 • En beskrivning av verksamheten. Till exempel volymen på bassängerna, hur många badande reningsanläggningen är dimensionerad för, antal badande/dag vid maxbelastning.
   
 • En beskrivning av reningsanläggningen. Till exempel typ av filter, desinfektionsmedel, pH justerande medel, flockningsmedel, UV-ljus.
   
 • Uppgifter om lokalernas ventilation och hur stort luftflödet är.
   
 • Protokoll från den senaste ventilationskontrollen (OVK).
   
 • En beskrivning av vart bassängvattnet leds efter backspolning eller tömning av pool.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

OBS! Innan du tar lokalen i bruk ska Samhällsbyggnadsförvaltningen slutbesiktiga den.

Avgift

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar betalt för sin handläggning av anmälan. Avgiften är 4250 kronor.

Om du startar verksamheten innan du anmält den är vi skyldiga att ta beslut om miljösanktionsavgift.

Kommande år får du regelbunden tillsyn av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vanligtvis får du besök av oss varje år. Vi tar betalt för den tillsynen och handläggningen. Avgiften baseras på en timavgift som är 1037 kronor.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2019-01-01 av Clara Bengtsson