Bad: Anmälan om bassängbad

Anmälan om bassängbad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för anmälan om bassängbad

Blankett för anmälan om bassängbad

Krav för anmälan

Du behöver göra en anmälan om du har bassängbad som:

 • allmänheten får använda, eller
   
 • används av många människor

Utformning och drift av verksamheten

Information om vad du ska tänka på när du utformar och driver din verksamhet finns i Socialstyrelsens handbok och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad. Du hittar materialet på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndighetens hemsida

Egenkontroll

Du som driver en verksamhet med bassängbad ska enligt miljöbalken ha en egenkontroll. Det är du som ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte blir någon olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Exempel på risker med bassängbad är infektion och smittspridning. Egenkontrollen för bassängbad kan till exempel behöva innehålla rutiner för:

 • provtagning
 • skötsel av bassänger och reningsanläggning
 • kemikaliehantering
 • städning
 • kontroll av luftkvaliteten.

Fler specifika krav för verksamheten kan bli aktuella.

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. Bifoga bland annat följande uppgifter:

 • Ritningar över bassäng, pool samt lokalen och dess inredning.
   
 • En beskrivning av och antal omklädningsrum, duschar, toaletter och städutrymmen.
   
 • En beskrivning av verksamheten. Till exempel volymen på bassängerna, hur många badande reningsanläggningen är dimensionerad för, antal badande/dag vid maxbelastning.
   
 • En beskrivning av reningsanläggningen. Till exempel typ av filter, desinfektionsmedel, pH justerande medel, flockningsmedel, UV-ljus.
   
 • Uppgifter om lokalernas ventilation och hur stort luftflödet är.
   
 • Protokoll från den senaste ventilationskontrollen (OVK).
   
 • En beskrivning av vart bassängvattnet leds efter backspolning eller tömning av pool.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

OBS! Innan du tar lokalen i bruk ska Samhällsbyggnadsförvaltningen slutbesiktiga den.

Avgift

För handläggning av anmälan tar vi ut en fast avgift på 8472 kronor. Den motsvarar 8 timmars arbete för oss och en timavgift på 1059 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Din verksamhet kommer därefter få en årlig avgift för vår tillsyn. Den baseras på 3 timmars arbete för oss.

Om du startar verksamheten innan du anmält den är vi skyldiga att ta beslut om miljösanktionsavgift.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2021-06-18 av Jeanette Wadman