Anmälan om folköl- och tobaksförsäljning

Person
Alkoholhandläggare Beroendestöd/TillståndsenhetenAnders Jansson 0520-49 71 18
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

E-tjänst, Anmälan om folköl- och/eller tobaksförsäljning

E-tjänst, Redovisa egenkontrollprogram

Försäljning av tobak

Den som ska sälja tobaksvaror måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen startar. En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Du ska anmäla all typ av tobaksförsäljning oavsett var försäljningen sker, det vill säga till exempel även försäljning via torghandel, rökrum, tobaksautomat eller Internet. Den som säljer tobak utan att ha först anmält det till kommunen riskerar att bli dömd för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som säljer tobak måste utöva egenkontroll över försäljningen och ansvarar för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Detta skall fungera som ett verktyg för att se till att lagen följs. Egenkontrollprogrammet kan beskriva hur personalen får information om tobakslagens bestämmelser och vilka rutiner som används vid tobaksförsäljningen. Där skall det också finnas en beskrivning av vilka åtgärder som du vidtar om bestämmelserna inte följs eller då missförhållanden uppstår. Egenkontrollprogrammet skall lämnas in till kommunen i samband med anmälan om tobaksförsäljning.

Mer information om regelverket kring tobaksförsäljning hittar du på www.folkhalsomyndigheten.se.

Försäljning/servering av folköl

Den som säljer eller serverar folköl (öl klass II med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent alkohol) måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen/serveringen startar.

En förutsättning för att få sälja folköl är att lokalen där försäljningen sker är registrerad hos samhällsbyggandsförvaltningen som livsmedelslokal. Den som säljer folköl måste också ha ett brett utbud av matvaror till försäljning, t ex mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, konserver, grönsaker och frukt. Glass, godis och chips räknas inte som matvaror. Vid servering av folköl ska det förekomma försäljning av, till exempel pizza, varma smörgåsar, hamburgare etc. som ett minimum. Det ska även finnas ett utbud av lättdrycker till försäljning.

Den som säljer/serverar folköl skall ha ett program för egenkontroll av försäljningen. Den skall fungera som ett verktyg för att se till att lagen följs. Egenkontrollprogrammet kan beskriva hur personalen får information om alkohollagens bestämmelser och vilka rutiner som används. Där skall det också finnas en beskrivning av vilka åtgärder som du vidtar om bestämmelserna inte följs eller då missförhållanden uppstår.

Mer information om regelverket kring folkölsförsäljning hittar du på www.folkhalsomyndigheten.se.

Avgifter

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift vid försäljning av tobak och folköl.

Senast granskad 2019-03-05 av Clara Bengtsson