Värmepump: Anmälan om installation

Anmälan om installation av värmepump.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för anmälan om installation av värmepump (ej inom område vid Järnsågen)

Blankett för anmälan om installation av värmepump

Blankett för anmälan om installation av värmepump vid Järnsågen i Halvorstorp

Krav för anmälan

Du behöver göra en anmälan när du sätter in en värmepump för utvinning av värme ur:

 • grundvatten (bergvärme)
 • mark
 • ytvatten (sjö eller vattendrag).

och när du:

 • byter värmepump
 • gör nytt borrhål.

Du behöver inte anmäla luftvärmepump.

Begränsningar för bergvärme i Halvorstorp vid Järnsågen

I ett område runt Järnsågen i stadsdelen Halvorstorp finns det begränsningar för att borra för bergvärme.

Läs mer om begränsningar och ytterligare krav vid Järnsågen i Hlavorstorp

Krav på samråd för verksamhetsutövare

Om du ska bruka din värmepump som verksamhetsutövare och inte som privatperson gäller andra lagkrav för dig. Du behöver då samråda med Samhällsbyggnadsförvaltningen innan du väljer köldmedia. Detta gäller om mängden köldmedia motsvarar 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Känner du dig osäker så kontakta gärna oss.

Krav på utförande

Avstånd från hålet

Från planerat värmepumpshål måste det vara:

 • minst 20 meter till närmsta värmepumpshål
   
 • minst 30 meter till närmsta dricksvattentäkt
   
 • minst 30 meter till närmsta markbädd/infiltration.

Det måste vara minst 10 meter från planerat borrhål till tomtgräns.

Informera grannar

Du ska informera grannar som har en fastighet inom 20 meter från planerat bergvärmehål. Du informerar dem om att det måste vara 20 meter mellan två bergvärmehål.

Borrkaxet

Borrkax får inte ledas ut till vattendrag eller avloppsnätet utan att det först avslammats.

Köldbärarvätskan

Köldbärarvätskan får innehålla maximalt 10 procent denatureringsvätska (till exempel isopropanol).

Certifierad brunnsborrare

Brunnsborraren ska vara certifierad eller ha motsvarande kompetens. Brunnsborraren ska känna till kriterierna för Normbrunn 07. Brunnsborraren bör ha en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador.

Viktigt att tänka på

Bor du i någon av Trollhättans tätorter?

Kontakta i så fall Camilla Björklund på Trollhättans Energi, telefon 0520-49 75 69. Hon kan berätta var det finns kommunala avloppstunnlar i tätorten och kommunala vatten- och avloppsledningar på den egna tomten. På så sätt kan du undvika att borra i dessa.

Har du tomträtt där Trollhättans Stad är tomtägare?

Kontakta i så fall Christian Karlsson på Trollhättans Stad, telefon 0520-49 76 08. Berätta att du ska borra för bergvärme.

Kolla om det finns rör och ledningar

Du bör kontakta ditt lokala el- och telebolag för att undvika eventuella krav på skadestånd i samband med borrning och/eller grävning. Information om telekablar får du i första hand via www.ledningskollen.se. Har du inte tillgång till internet kan du ringa Skanova, telefon 020-53 10 00.

Krav för tillstånd

En ny anläggning för lagring eller uttag av värmeenergi eller kyla från ytvatten i Öresjö kräver istället tillstånd. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Vid uttag eller tillförsel av värmeenergi av mer än 3 000 megawattimmar krävs en utökad prövning enligt andra regler. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. Om du är inom ett område vid Järnsågen, använd den särskilda blanketten.

Bifoga också följande uppgifter:

 1. En skalenlig karta. På kartan markerar du på din och gränsgrannars fastigheter:
  - var borrhålet ska placeras
  - bergvärmehål på grannarnas fastigheter
  - dricksvattentäkter
  - avloppsanläggningar
  - jordvärmeanläggningar
   

  På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartportalen för att få fram en karta. Där kan du till exempel:

  • använda sökfältet för att söka rätt på din fastighet,
  • använda verktyget rita för att rita och skriva text,
  • skriva ut kartan som en pdf. Se till så att alla dina markeringar kommer med i utskriften.

  Kartportalen

  Observera att det även kan finnas dricksvattentäkter där det finns kommunalt vatten och avlopp.
   
 2. Intyg som visar att grannarna fått information om att det måste vara 20 meter mellan två bergvärmehål. De ska intyga att de fått informationen med sin underskrift. Du behöver bara informera dem som har en fastighet inom 20 meter från planerat bergvärmehål.
   
 3. Ett säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan eller fullständigt produktnamn samt leverantör.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar.

Avgift

För handläggning av anmälan tar vi ut en fast avgift på 4236 kronor. Den motsvarar 4 timmars arbete för oss och en timavgift på 1059 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Borrning intill ett hus. Det är blött och kladdigt runt omkring.

Värmepump

Att installera en värmepump är ett vanligt sätt att minska både kostnader och energiförbrukning. En värmepump kan vara en bra investering både för dig och för miljön.

En illustration om vad kartportalen innehåller

Kartportalen

Välkommen till Trollhättans externa kartportal. Här är alla våra kartor samlade som historiska kartor, detaljplaner, natur, gator, trafik, bestämmelser, fritid, service, med mera.

Relaterad information

Det här händer med din anmälan

Senast granskad 2021-01-01 av Jeanette Wadman