Djur: Ansökan om djurhållning i tätort

För att ha vissa husdjur inom område med detaljplan behöver du ha tillstånd. 

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för ansökan om tillstånd för djurhållning i område med detaljplan

Blankett för ansökan om tillstånd för djur förutom orm inom område med detaljplan

Blankett för ansökan om tillstånd för orm inom område med detaljplan

Krav för tillstånd

För att ha följande husdjur inom område med detaljplan ska du ha tillstånd:

  • nötdjur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer risken för störning till omgivningen och påverkan på miljön. Att hålla djur kan innebära smittrisk till människor via djur eller föremål. Du ska se till så att det inte blir störningar och att risken för smitta minimeras. Tänk bland annat på att:

  • Hålla ormar rymningssäkert.
  • Rengöra djurens matskålar på annan diskbänk än den du använder för din egen mat.
  • Vara noga med handtvätt efter att du hanterat djuren, deras utrustning eller gödsel.

Ett tillstånd kan omprövas och nya krav kan ställas om det blir störningar och problem.

Andra myndigheters krav och tillsyn

Jordbruksverkets krav på djurhållning ska följas.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller hur djuren sköts eller om djuren far illa.

Så här ansöker du

Innan du ansöker om tillstånd ska du informera ägare till angränsande fastigheter om dina planer på att skaffa djur. Syftet är att de som fått informationen inom en vecka kan lämna synpunkter till Samhällsbyggnadsförvaltningen om de har invändningar. Fastighetsägarna ska skriva under att de fått informationen. Deras underskrift betyder inte att de medger djurhållningen.

Fyll i e-tjänsten/blanketten. Beskriv vad du har för rutiner för skötsel och hantering av gödsel. Finns det en risk för störning till omgivningen bör du också beskriva vad du tänker göra för att förebygga eller förhindra att störning uppkommer.

Bifoga en planskiss med mått över djurens utrymme.

Lämna namn och adress till närboende och deras underskrifter.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgift

För handläggning av ansökan tar vi ut en fast avgift på 4148 kronor. Den motsvarar 4 timmars arbete för oss och en timavgift på 1037 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2019-12-31 av Jeanette Wadman