Avlopp: Intyg om utförd avloppsanläggning

Intyg om utförd avloppsanläggning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för intyg om utförd avloppsanläggning

Blankett för intyg om utförd avloppsanläggning

Krav på intyg

När din nya avloppsanläggning är anlagd ska du fylla i ett intyg om utförd avloppsanläggning.

Så här fyller du i intyget

Fyll i uppgifter om fastigheten där anläggningen ligger, namn och kontaktuppgifter till den som är ägare av fastigheten och anläggningen (oftast den som har ansökt om avloppsanläggningen).

Fyll i de uppgifter som är aktuella för avloppsanläggningen. Det är viktigt att meddela om anläggningen, på en eller flera punkter, inte är anlagd enligt tillståndet. Då ska du även tidigare ha kontaktat Miljökontoret för att prata om ändringsförslag och möjligheter.

Fyll i entreprenörens namn och telefonnummer.

Skriv sedan under intyget och skicka det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ditt slutbevis

Samhällsbyggnadsförvaltningen granskar intyget och registrerar din anläggning i vårt register över avloppsanläggningar. Du får sedan en bekräftelse från oss på att din anläggning har registrerats och har godtagbar rening.

Avgift

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ingen avgift för handläggning av intyget om utförd avloppsanläggningen. Den ingår i handläggningen av avloppsansökan.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt.

Senast granskad 2020-05-05 av Jeanette Wadman