Avlopp: Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Checklista för täthetskontroll av en befintlig slamavskiljare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Blankett för checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Krav på täthetskontroll

Om du ansöker om tillstånd för avlopp och önskar använda befintlig slamavskiljare behöver du kunna intyga att den är tät och hel. Det gör du genom att prova tätheten i din slamavskiljare utifrån checklistan.

Vi rekommenderar inte att gamla slamavskiljare används som en del i en ny avloppsanläggning. En dåligt fungerande slamavskiljare kan orsaka slamflykt, vilket kan förstöra det efterföljande reningssteget. En igensatt markbädd kan behöva göras om.

Så här gör du täthetskontrollen

För att utföra täthetskontrollen behöver du:

  • mätsticka
  • eventuellt en ficklampa
  • nödvändig skyddsutrustning
  • kamera.

Som en del i täthetsprovningen kommer du behöva slamtömma slamavskiljaren. Täthetskontrollen kan utföras av dig eller av en avloppsentreprenör.

Följ instruktionerna i checklistan.

I första steget ska du kontrollera eventuellt utläckage och då får ingen spolning i avloppet ske under minst åtta timmar.

I andra steget ska du fotografera alla kamrar enligt instruktion och sedan slamtöms slamavskiljaren och inspekteras. Tänk på att att du ska återfylla slamavskiljaren efter kontrollen.

Ifylld checklista och foton skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar inte ut någon avgift eftersom det är fastighetsägaren som ansvarar för att täthetskontrollen utförs.

Senast granskad 2020-02-10 av Jeanette Wadman