Avlopp: Ansökan/anmälan om eget avlopp

När du ska bygga nytt eller ändra ett avlopp som inte går att koppla till reningsverket i Trollhättan ska du ansöka/anmäla detta.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för ansökan/anmälan om eget avlopp

Blankett för ansökan/anmälan om eget avlopp

Krav för tillstånd/anmälan

Ska du bygga nytt eller ändra ett avlopp som inte går att koppla till reningsverket i Trollhättan ska du ansöka/anmäla detta.

Krav på anläggningen

Rening

Anläggningen ska rena minst 90 % organiska ämnen (mätt som BOD7), minst 90 % fosfor och minst 50 % kväve. Om du ansöker inom ett område där normal skyddsnivå gäller räcker det med minst 90 % organiska ämnen och minst 70% fosfor.

Anläggningen ska också rena vattnet på bakterier så att badvattenkvalitet nås. Detta gäller oavsett vilken skyddsnivå det är .

Särskilda krav för vissa anläggningar

En markbädd, med eller utan kompaktfilter, med påkopplad WC godkänns enbart med någon form av fosforavlastning. Markbäddarna ska vara täta.

För tekniskt avancerade anläggningar som till exempel minireningsverk behöver du visa att den klarar kraven på rening. Du kan visa det med resultat av analyser från en sådan anläggning. Vi ställer också krav på att anläggningar som är känsliga för störning kontrolleras varje år. Kontrollen ska göras av en person som är sakkunnig. Ett minireningsverk ska ha ett efterpoleringssteg. För en anläggning som kräver omfattande skötsel och tillförsel av kemikalier ska du kunna visa att den sköts så att den uppfyller kraven. Detta kan du göra med till exempel ett skötselavtal.

En sluten tank för WC-avloppet kan godkännas om det även finns en godkänd anläggning för bad-, disk- och tvättavloppet (BDT).

Provtagning

Det ska vara möjligt att ta prov på alla anläggningar förutom infiltrationsanläggningar.

Skyddsavstånd

Du behöver ha minst 30 meter till en vattenbrunn om avloppsanläggningen ligger nedströms. Om den ligger uppströms vattenbrunnen behöver du ha ett större avstånd.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten.

Bifoga en karta där du markerat din anläggning och dina grannars vattenbrunnar. På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta.

Kartbetjänten

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

OBS! Innan anläggningen tas i bruk ska Samhällsbyggnadsförvaltningen godkänna den.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av ansökan/anmälan.

För ansökan/anmälan om inrättande av avlopp:

  • för 1-5 hushåll tar vi ut en fast avgift på 8296 kronor. Den motsvarar 8 timmars arbete för oss och en timavgift på 1037 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.
     
  • för 6 eller fler hushåll tar vi ut en avgift per timme, där timavgiften är 1037 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
 

Eget avlopp håller på att anläggas

Anlägga ett avlopp

Här får du tips om vad du bör tänka på när du ska anlägga ett eget avlopp.

Bilden visar en illustration av en byggarbetsplats.

Kartbetjänten

Med Kartbetjänten kan du på egen hand rita en situationsplan till din ansökan om enklare tillstånds- och lovärenden.

Relaterad information

Det här händer med din anmälan

Senast granskad 2019-12-31 av Jeanette Wadman