Avlopp: Ansökan om glesare intervall för slamtömning

För att få glesare hämtningsintervall behöver du ansöka om dispens.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för ansökan om glesare intervall för slamtömning

Blankett för ansökan om glesare intervall för slamtömning

Observera! Om du önskar göra ett tillfälligt uppehåll  kontaktar du istället Trollhättans Energi, telefon 020-89 90 00.

Krav för att få dispens

Har du vattentoalett ansluten till avloppet gäller följande krav:

  • Slamavskiljare ska ha en våtvolym på minst 2 kubikmeter.
     
  • Avloppet ska uppfylla lagens krav.

Fritidshus som bara har bad-, disk och tvättvatten får inte dispens. Orsaken till det är att intervallet redan är långt.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten och beskriv ditt avlopp.

Uppgift om slamavskiljarens våtvolym och slamvolym kan du få hos tillverkaren. Har du inte möjlighet att skaffa uppgifterna kan du fylla i vattendjupet i slamavskiljaren och slamavskiljarens inre diameter.

Uppge om kemisk fällning av fosfor ingår i avloppet (fällningsmedel doseras före slamavskiljaren). Det ökar slamvolymen och det är då behov av större våtvolym i slamavskiljaren.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av ansökan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1037 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2020-03-27 av Jeanette Wadman