Trädfällning

Vill du ansöka om trädfällning på kommunens mark? Då är det viktigt att du först läser denna information. Om inte nedanstående kriterier är uppfyllda, ska du heller inte ansöka om trädfällning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst trädfällning

Blankett trädfällning

När fäller man träd?

Träd på kommunens mark fälls eller beskärs normalt inte av dessa anledningar

  • Träden skuggar fastighet, skymmer solen eller utsikten
  • Missnöje med nedfallande kottar , löv, barr, bär, kvistar, frukt, honungsdagg eller fågelspillning
  • Träden stör parabolantenner
  • Träd som bedöms värdefulla, som karaktärs- eller parkträd eller som är viktiga för naturupplevelsen
  • Träd som är viktiga för den biologiska mångfalden

Träd på kommunens mark fälls eller beskärs normalt av följande anledningar

  • Riskträd
  • Träd eller sly som växer ut över gångvägar, cykelbanor eller fastighetsgränser
  • Vid gallring för att gynna vissa arter

Akutfall

I akuta fall, om ett träd fallit eller utgör en direkt säkerhetsrisk, kontakta Felanmälan

Grannar

Ansökan ska vara godkänd av berörda grannar för att vara giltig. Med berörd granne avses person som från sin fastighet har trädet/träden inom synhåll eller som i övrigt särskilt berörs av ett eventuellt beslut.

Handläggningstid

Handläggning av ärenden sker löpande. Handläggaren kommer att kontakta dig när turen kommit till ditt ärende.

Foto på ett fällt träd

Trädfällning

I Trollhättans Stad fäller kommunen vanligtvis träd under vintersäsongen. Träd som kan orsaka en akut fara, tar vi dock ner så fort som möjligt. Akut trädfällning kan ske året om.

Senast granskad 2022-06-20 av YVOSTR