Ansökan Ungdomspengen

Är du 12-25 år? Behöver du ekonomiskt stöd för att kunna genomföra ditt projekt? Sök Ungdomspengen!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kultur- och fritidsnämnden i Trollhättan har avsatt en årlig pott för kultur- och fritidsarrangemang ”av unga – för unga”.

Ungdomspengen kan sökas när som helst under året.

Förutom ekonomiskt stöd (förlusttäckning) kan du få hjälp med lån av Trollhättans Stads lokaler och/eller teknik, coaching i genomförandet och kontakt med andra aktörer som kan vara till hjälp vid ditt arrangemang. 

Läs mer om Ungdomspengen och ansök

Senast granskad 2020-02-11 av JENPER