Gräva och schakta

Planerar du att gräva eller schakta i kommunal mark eller har du kanske redan grävt till följd av ett akutarbete? Oavsett vilket, så ska du använda dig av denna e-tjänst. Vi vill uppmärksamma dig på att handläggningstiden hos oss på samhällsbyggnad är något längre än normalt under juli och augusti i år.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för grävning

För att få gräva behövs det i de allra flesta fall även en godkänd trafikanordningsplan i tillägg till ett särskilt grävtillstånd. Du behöver också bifoga en kommunikationsplan i din ansökan. Läs mer om det och ansök via denna sida innan du fyller i din ansökan om att få gräva:

Trafikanordningsplan

Kommunikationsplan - information om ditt projekt

Du som ansöker om grävtillstånd för arbeten på Trollhättans Stads mark har också ett ansvar för att informera berörda om ditt projekt. Vilka kommunikationsinsatser som krävs står i relation till hur omfattande projektet är och hur många som blir berörda. I samband med ansökan om grävtillstånd ska du bifoga en kommunikationsplan kopplat till ditt projekt. Kommunikationsplanen ska tydliggöra vilka som blir berörda av ditt projekt (målgrupper), hur och när du kommer informera dessa om det arbete som ska göras.

Syftet är att säkerställa att medborgare i Trollhättan är uppdaterade om arbeten de blir berörda av och minska eventuellt missnöje. 

Om du inte har tillgång till någon kommunikationplansmall i din organisation har vi en mall du kan använda dig av. 

Kommunikationsplansmall i grävansökan

Senast granskad 2022-06-22 av YVOSTR