Gräva och schakta

Planerar du att gräva eller schakta i kommunal mark eller har du kanske redan grävt till följd av ett akutarbete? Oavsett vilket, så ska du använda dig av denna e-tjänst.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

E-tjänst för grävning

För att få gräva behövs det i de allra flesta fall även en godkänd trafikanordningsplan i tillägg till ett särskilt grävtillstånd. Läs mer om det och ansök via denna sida innan du fyller i din ansökan om att få gräva:

Trafikanordningsplan

Senast granskad 2019-04-16 av Yvonne Ström