Blomlådor

För att minska bilarnas hastighet och höja trafiksäkerheten i bostadsområden, kan man få tillstånd att ställa ut blomlådor på vissa lokalgator sommartid.

Person
Trafikingenjör Lena Ekman 0520-49 79 63
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Du ansöker om att få ställa ut blomlådor via e-tjänst senast den 15 juni varje år.

E-tjänst för ansökan om blomlådor

 

 

Senast granskad 2019-04-11 av Yvonne Ström