Blomlådor

För att minska bilarnas hastighet och höja trafiksäkerheten i bostadsområden, kan man få tillstånd att ställa ut blomlådor på vissa lokalgator sommartid.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du ansöker om att få ställa ut blomlådor via e-tjänst senast den 15 juni varje år.

E-tjänst för ansökan om blomlådor

 

 

Senast granskad 2022-02-23 av YVOSTR