Trafikanordningsplan

Trollhättan stad är väghållningsmyndighet för hela Trollhättans centralort och för bostadsgator inom ytterområdena. För att få arbeta i vägområdet utmed gator och vägar inom Trollhättan stads väghållningsområde krävs en trafikanordningsplan (TA-plan).

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för ansökan om trafikanordningsplan

Trollhättans stad är väghållningsmyndighet för hela Trollhättans centralort. Trafikverket är väghållare för väg E45, Rv 42, 44 och 47.

Trollhättans stad har antagit Sveriges kommuner och landstings (SKL) handbok för arbete på väg, som vår riktlinje.

Syftet med en trafikanordningsplan är att beskriva vilka vägmärken och anordningar som får finnas och behövs för att få en säker arbetsplats. Därför är det viktigt att trafikanordningsplanen är tydlig.

Nu har vi gjort det enkelt att ansöka om trafikanordningsplan via vår e-tjänst.

Senast granskad 2019-04-16 av YVOSTR