Avfall: Ansökan om glesare sophämtning

Ansökan om glesare hämtningsintervall för restavfall.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för ansökan om glesare sophämtningsintervall

Blankett för ansökan om glesare sophämtningsintervall

Krav för ansökan

För att få glesare intervall mellan sophämtningarna gäller följande regler:

  • Vid glesare sophämtning än en gång i månaden ska du ta hand om komposterbart hushållsavfall genom att kompostera i en skadedjurssäker kompostbehållare för åretruntbruk. Komposteringen ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår.
     
  • Förpackningar av glas, kartong, hårdplast och metall samt papper, tidningar och småbatterier ska du sortera och lämna på återvinningsstation. Tidningar/kartonger eller övriga förpackningar får inte eldas upp.
     
  • Farligt avfall ska du sortera ut och lämna väl emballerat och märkt på miljöstation eller annan plats som Trollhättans Stad anvisar.
     
  • Övrigt brännbart hushållsavfall ska du sortera i plastpåse och lägga i grön avfallsbehållare på fastigheten. Brännbart hushållsavfall får inte eldas upp på fastigheten.

Om du vill kompostera och enbart ha hämtning av restavfall var fjärde vecka kontaktar du Trollhättans Energis kundservice på telefon 020-89 90 00.

Så här ansöker du

Fyll i blanketten. Det är fastighetsägaren som kan ansöka om glesare sophämtningsintervall.

Tillståndet är personligt.

Om förhållanden ändras, till exempel om det blir fler boende på fastigheten eller kompostering upphör, ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1037 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2019-12-31 av Jeanette Wadman