Anmälan om ändrad placeringsgrund/vistelsetid i förskoleverksamhet

Ditt barns placeringsgrund/vistelsetid avgör hur många timmar/vecka barnet har möjlighet att vara i förskolan eller i den pedagogiska omsorgen. Uppgifterna behövs även för att din faktura ska bli rätt. Taxeförändring Vid förändring av placeringsgrund/vistelsetid träder taxeförändringen i kraft kommande månadsskifte efter att anmälan mottagits av Utbildningsförvaltningen.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen
Senast granskad 2021-01-07 av Andreas Gleisner