Anmälan om ändrad placeringsgrund/vistelsetid i förskoleverksamhet

Ditt barns placeringsgrund/vistelsetid avgör hur många timmar/vecka barnet har möjlighet att vara i förskolan eller i den pedagogiska omsorgen. Uppgifterna behövs även för att din faktura ska bli rätt. Taxeförändring Vid förändring av placeringsgrund/vistelsetid träder taxeförändringen i kraft kommande månadsskifte efter att anmälan mottagits av Utbildningsförvaltningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2022-04-08 av JONBER