Eldflamma i trästock, närbild.

Elda trädgårdsavfall

Tänker du elda trädgårdsavfall så behöver du känna till några regler.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Torrt trädgårdsavfall som inte är lämpligt att kompostera får du bara elda om det är minst 200 meter till hus där det stadigvarande vistas människor. I område med detaljplan är det helt förbjudet att elda under juni, juli och augusti. 

Tänk på att det kan vara eldningsförbud vid torrt väder! Kolla på Räddningstjänstens hemsida vad som gäller:

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds hemsida

Senast granskad 2020-04-08 av JEAWAD