Inzoomat tangentbord, knappen Enter har bytts ut mot en grön där det står information.

Viktig information om ärendehantering på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gäller alla dokument och ansökningar som lämnas in till oss mellan 26:e november och 9:e december.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Om du ska lämna in ett dokument eller ansökan

Vi kommer att göra ett systembyte när det gäller registrering/diarieföring här på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Det systemet vi använder oss av idag kommer att stängas ner den 26:e november och det nya vara igång den 9:e december. Under den perioden kommer alla dokument som lämnas in hos oss att registreras manuellt.

Tyvärr är det möjligt att systembytet kan innebära en viss fördröjning av handläggning av ärenden, vi ber om ditt överseende! 

Förutom att det under den här perioden kan ta lite längre tid att handlägga ärenden så kommer inte bytet påverka dig som sökande, du lämnar in dokument och ansökningar till oss på samma sätt som tidigare. 

Senast granskad 2019-11-08 av rebecca.gustavsson@trollhattan.se