Växtbäddsrenovering

Det är inte bara gator, parker och hus som behöver rustas upp då och då. Den här gången var det dags för sex lindar att få sina växtbäddar renoverade.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

De träd som finns runt om i centrum växer i miljöer som egentligen inte är anpassade för växtlighet. Med litet utrymme för rotsystemet att breda ut sig och avsaknad av syre och näring måste vi hjälpa trädet på traven med det som sker av sig själv i naturen. 

Då Gång- och cykelbanan mellan Drottninggatan/Torggatan/Gärdhemsvägen skulle asfalteras passade vi på att göra en växtbäddsrenovering för lindarna som står där. De var väldigt stressade där de stod med asfalt ända in till stambasen. 

Såhär gick renoveringen kortfattat till

Vi började med att riva upp asfalten med en grävmaskin, centimeter för centimeter tills vi stötte på trädrötterna. Efter det använde vi en torrsug för att suga rent runt rötterna. När alla rötter var blottlagda täcktes de större rötterna med en fiberduk för att inte ta skada när vi skulle fylla igen gropen. Efter det fylldes gropen med makadam, och täcktes med en vibratorplatts för att bli ett stabilt underlag för gång- och cykelbanan. Asfalten vi använde för cykelbanan är extra porös för att enklare kunna släppa igenom dagvatten. Våra åtgärder gör att syre och dagvatten kan komma ner till rotsystemet som också får större möjlighet till bättre utbredning. Nu hoppas vi att lindarna får leva i många år till, det är ett under att de har orkat kämpa på så länge. 

Senast granskad 2018-10-25 av Yvonne Ström