Bostadshus i centrala staden

Trollhättans centrum analyserat

– många nyttiga tips och idéer i förändringsarbetet

Person
Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Johan Bengtsson 0520-49 74 06
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Trollhättans Stad har nyligen genomfört en djupanalys av centrala staden. Hur rör sig människor? Vad tycker man är bra? Vad behöver förbättras?

Det är några av de frågor som får svar i den drygt 100-sidiga analysen som i dagarna presenterats.

– Det här är ett omfattande och mycket värdefullt underlag som vi nu kommer att använda som hjälp i den fortsatta utvecklingen av centrum. Vi har fått många intressanta tips och idéer kring vilka möjligheter som finns, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Konsultföretaget Gehl Architects har tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen och City Trollhättan gjort en rad intervjuer med människor som för sig i centrala staden, man har också räknat och noterat strömmar i staden. Med detta som grund har det producerats en rapport som identifierar ett antal områden som kan förändras och som också belyser några fokusområden samt ger konkreta exempel på vad som kan göras.

  • Resecentrum – där information och välkomnande kan förbättras.
  • Drottninggatan – som idag är en koppling mellan Drottningtorget, Resecentrum och Innovatum, men som också upplevs som en barriär.
  • Drottningtorget – som upplevs som stort och odefinierat.
  • Strandgatan – där det är parkeringsplatser på bästa läge.
  • Kungsgatan – stadsrum eller transportsträcka?
  • Betty Backs Park – som upplevs som avskärmat från staden.

Det finns också många positiva inslag som betonas. Inte minst den natursköna miljön med Spikön i spetsen och faktumet att det är väldigt mycket aktiviteter i centrala staden.

– Det känns som en gedigen och värdefull analys och vi får också konkreta tips att ta med i det fortsatta arbetet med att utveckla centrum. Nu har vi också en klar bild över hur människor utnyttjar de centrala delarna av staden, konstaterar Stadsbyggnadschefen Johan Bengtsson.

Läs hela rapporten här

För mer information:
Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, 0520-49 76 46.
Johan Bengtsson, Stadsbyggnadschef, 0520-49 74 06.

Senast granskad 2015-09-09 av Yvonne Ström