Ett stort grönt träd inramat av bladverk från ett annat grönt träd

Trädplan

Trädplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen enligt den beskrivning som finns i stadens översiktsplan. Planen beskriver trädens värde för staden.

Person
Landskapsingenjör Sebastian Runander 0520-49 53 50
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Trädplanen omfattar en inventering av stadsträdens olika arter, vart i staden de växer samt i vilket skick de är. Den har lett till att man kunnat göra en noggrann nulägesbeskrivning av stadsträdens kvaliteter och värden.

Planen redovisar dessutom förslag på hur staden ska arbeta med träden i framtiden, vilket resulterat i en policy för stadsträd, som beskriver hur man ska förhålla sig till nyplantering och eventuella kompensationsåtgärder vid framtida nedtagning av stadsträd.

Trädplanen antogs av Kommunfullmäktige den 17 oktober 2016.

Relaterad information

Trädplan

Aktivitetsdel

Senast granskad 2016-11-11 av Yvonne Ström