Tillsammans tar vi hand om Trollhättans återvinningsstationer

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, är de som ansvarar för Trollhättans 22 återvinningsstationer. Nedskräpning och dumpning av avfall är ett växande problem, som kan leda till att återvinningsstationer tas bort. FTI och Miljökontoret trycker på att alla behöver ta ansvar för att sköta om återvinningsstationerna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ansvar för återvinningsstationer

I Trollhättan finns 22 återvinningsstationer i dagsläget. Återvinningsstationerna används för tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas. FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen, ansvarar för alla återvinningsstationer i Sverige. Det är ett lagstadgat krav att tidningar och förpackningar ska återvinnas och FTI finansieras genom avgifter från de företag som producerar förpackningar och tidningar.  Trollhättans Stads miljökontor har ett tillsynsansvar för de stationer som finns i Trollhättan.

- Miljökontoret har som ambition att göra inspektion på alla återvinningsstationer ungefär vartannat år. Det vi kollar på är om det finns möjlighet att återvinna olika typer av material, tillgänglighet till behållarna, nedskräpning, städ- och tömningsintervall, tydliga skyltar och information om hur man gör en felanmälan, säger Ann-Christin Renander, miljöinspektör på Trollhättans Stad.

Ibland anlitas externa entreprenörer av FTI för exempelvis tömning och städning av stationerna. Finns det anledning att framföra synpunkter på tömning och städning ska det alltid i första hand ske till FTI. Vid upprepade problem som trots rapportering till FTI inte har lösts kan miljökontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas.

Nedskräpning ett samhällsproblem – och kostsamt

Trollhättans återvinningsstationer har i perioder problem med både nedskräpning och emellanåt fyllda behållare, framförallt under långledigheter och högtider. De flesta problem kan snabbt lösas med till exempel städning eller extra tömning men det finns vissa återkommande problem som är besvärliga.

- Just nu har vi en station där det varje vecka dumpas svarta plastsäckar med använda vuxenblöjor. Samhällsbyggnadsförvaltningen och FTI arbetar för att få bukt med problemet men säckarna fortsätter att dyka upp. Det är svårt att få problemet att upphöra när det inte går att spåra, säger Ann-Christin.

Magnus Örnborg, regionchef på FTI, ser att det finns utmaningar med nedskräpning.

- Nedskräpning och dumpning av avfall är ett samhällsproblem. Till exempel grovsopor som möbler, vitvaror, hemelektronik, glödlampor, porslin och farligt avfall hör inte hemma på en återvinningsstation. Företag ska inte heller använda återvinningsstationer för stora mängder skräp – de är till för hushållsåtervinning, säger Magnus.

Både FTI och miljökontoret vittnar om många synpunkter på stökiga återvinningsstationer och att det upplevs störande. Handlar klagomål på otillräcklig tömning så brukar detta snabbt lösas genom tätare tömningsintervaller. Vid klagomål om nedskräpning kan det ofta bli bättre genom tätare städningsintervaller men vid upprepade dumpningar av avfall som inte hör hemma på FTI-stationer kan det leda till att FTI gör bedömningen att stationen där dumpning sker måste tas bort.

- Det är ett problem som kostar oss mycket pengar, när vi tvingas sätta in extra resurser för att få undan skräpet som inte hör hemma där. Det är inte hållbart under en längre period, säger Magnus.

Allas ansvar att ta hand om kommunens återvinningsstationer

- Vi är ju såklart måna om att det ska finnas tillräckligt med återvinningsstationer i Trollhättan och hela Sverige så vi kan möta de behov som finns, men för att vi ska kunna ha det så, så bygger det på att var och en tar sitt ansvar och använder återvinningsstationerna på rätt sätt, säger Magnus.

Svårt med plats för återvinningsstationer

Både Magnus och Ann-Christin trycker på vikten av att värna de återvinningsstationer som finns, för att undvika att de behöver stängas eller flyttas. Att hitta ny plats för en återvinningsstation är svårt. FTI äger ingen mark utan behöver ansöka om bygglov för att få sätta upp nya återvinningsstationer. I bygglovsprocessen får båda markägare och närboende som blir berörda tycka till om placeringen.

- Det är svårt att hitta bra platser för återvinningsstationer. Det är normalt sett inte jätteprioriterat för en markägare att använda sin mark till detta och samtidigt som de flesta människor vill ha nära till en återvinningsstation vill få ha den alldeles runt husknuten, säger Magnus.

Hjälp FTI att hålla koll på stationerna

FTI uppskattar att du hjälper till med övervakning av behov av städning och tömning. De ser gärna att du anmäler om behållare på en återvinningsstation behöver tömmas eller ifall det behöver städas. Enklast gör du detta genom att fylla i formuläret på hemsidan eller ringa till servicetelefon 0200-88 03 11.

Läs mer om avfall och återvinning i Trollhättan

Senast granskad 2021-06-23 av JOSÅKEBEN