Bilder på teckningar ritade av barn och texten Tillsammans gör vi våra lekplatser bättre

Tillsammans gör vi våra lekplatser ännu bättre

Varje år tar vi oss an minst två lekplatser runt om i Trollhättan för att rusta upp och göra de ännu bättre och roligare för barnen. Redan nu planerar vi för de upprustningar vi kommer genomföra nästa år och vi vill ha dina idéer på vad som ska finnas i lekplatserna.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprustningar 2020

De lekplatser som ska rustas upp under 2020 är Doppingen i Stavre och Altorpsparken i Kronogården. Lekplatserna kommer få 3-5 nya lekredskap och målsättningen är det ska finnas något att göra för barn i olika åldrar. 

Tillsammans gör vi våra lekplatser ännu bättre

Redan nu har vi träffat över 100 barn för att lyssna in vad de tycker är viktigt i deras lekplatser. Men vi vill såklart ge alla chansen att få vara med och lämna in tankar och idéer. Prata gärna med era barn om vad de gillar att göra i lekplatser och vad de tycker är viktigt. Skicka in era tankar och idéer på e-post till vår projektledare: susanna.wallin@trollhattan.se

Det går bra att skicka in teckningar, skisser eller text där man t.ex. skriver förslag på konkreta lekredskap (t.ex. kompisgunga, klätterställning med rutschkana, linbana etc.) eller förslag på funktioner som är viktigt (t.ex. man ska kunna klättra, balansera, fria ytor för fantasilekar etc.). 

Skicka in era förslag senast 1 oktober för att vara säker på att vi får in dessa i vår planering för nästa år.

 

Senast granskad 2019-11-25 av Yvonne Ström