Fiskmås på ett täcke.

Störande fåglar i stan

Vilda fåglar är en del av vår levande stadsnatur, men kan ibland upplevas som ett problem. Så här års är det vanligt att Samhällsbyggnadsförvaltningen får in klagomål på vilda fåglar i stadsmiljön.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Miljökontoret

Är vilda fåglar en olägenhet?

Störningar från vilda fåglar i bostadsområden, i parker och torg bedöms normalt inte vara en olägenhet i miljöbalkens mening. För att störningen ska vara en olägenhet så ska den vara skadlig för människors hälsa och inte tillfällig eller liten. Det kan naturligtvis ändå upplevas störande med skränande fåglar eller fåglar som skyddar sina bon.

Tips på hur du kan förebygga störningar

Det finns flera alternativ till att bli av med störande fåglar och i de flesta fall handlar det om att göra platsen oattraktiv för fåglarna. Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för att se till att fastigheten inte blir en boplats för fåglarna.

  • Försök få till ett samarbete mellan fastighetsägare i området för att gemensamt se till att alla hustak i området är fritt från oönskade fåglar. Ta hjälp av företag som jobbar med skadedjursbekämpning som har specialutrustning för att på ett säkert sätt klättra på branta tak och exempelvis sätta upp nät för att förhindra fåglarna från att bygga bo.
     
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängligt för fåglarna så kommer de att locka fler fåglar.
     
  • Mata inte fåglar från balkongen eller i närheten av huset.
Senast granskad: 2018-06-28 av: Jeanette Wadman
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)