Skogsåtgärder utmed motionsspåret i Slättbergens naturreservat, Sandhem. Avverkade granar ligger utmed spåret i väntan på att bli utkörda.

Skötselåtgärder i Slättbergens naturreservat

Just nu pågår omfattande skötselåtgärder i skogen runt motionsspåren vid Sandhem. Några större träd ska bort och det kommer vara transporter på spåren. Vi uppskattar att du visar hänsyn och följer anvisningar från personalen på plats.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Vi röjer bort delar av det täta beståndet med gran för att gynna en glesare löv- och tallskog. Några av slättbergsytorna kommer också att bli mer öppna. Många som rör sig på spåret upplever dessutom en gles skog utmed spåret som lite tryggare.

Det finns risk för en del körskador och lera på motionsspåret. Detta kommer vi att fixa till när arbetet är klart. Vi hoppas att du som besökare har överseende under tiden.

Arbetet utförs av Trollhättans Stads naturvårdslag och kommer att pågå under en längre tid.

Har du frågor om Slättbergens naturreservat kan du vända dig till kommunekologerna på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2019-12-02 av Jeanette Wadman