• I det blåmarkerade området, 9595, kommer skogsavverkning att ske. I det blåmarkerade området, 9595, kommer skogsavverkning att ske.
  • I det blåmarkerade området, 0090, kommer skogsavverkning att ske. I det blåmarkerade området, 0090, kommer skogsavverkning att ske.

Skogsavverkning Slätthult och Ryrbäcken

På grund av den torra och varma sommaren 2018 pågår nu det största angreppet av granbarkborre någonsin. Därför kommer skogsavverkning att genomföras i Slätthultsområdet i Trollhättan.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Under maj/juni kommer inritade områden (blå linje) att avverkas. Orsaken är att områdena är kraftigt angripna av granbarkborre och inte går att bevara. Åtgärderna utförs för att på sikt skydda omgivande områden för kommande angrepp. Avverkade områden kommer i nästa skede att föryngras med lövskog. Ytterligare punktinsatser i Slätthultsområdet kommer utföras under perioden.

Inom det blåmarkerade området, 0090, kommer skogsavverkning att ske.

Bildtext: Inom det blåmarkerade området, 0090, kommer skogsavverkning att genomföras.

Inom det blåmarkerade området, 9595, kommer skogsavverkning att ske.

Bildtext: Inom det blåmarkerade området, 9595, kommer skogsavverkning att genomföras.

Vid åtgärden tas hänsyn till skogsvårdslagen samt gällande certifieringsregler. 
Åtgärden utförs av Skogssällskapets Förvaltning AB, på uppdrag av Trollhättans Stad.

Har du frågor om avverkningen är du välkommen att kontakta Trollhättans Stads markstrateg Christian Karlsson, 0520-49 76 08, eller via e-post: christian.karlsson@trollhattan.se

 

 

Senast granskad 2019-05-23 av Yvonne Ström