Skogliga åtgärder i Älvrummets naturreservat. Döda träd tas ned intill Träbrostigen och körs ut från området.

Skogsåtgärder vid Träbrostigen i Älvrummets naturreservat

Nu pågår arbeten med att ta bort döda träd vid Träbrostigen. Det kan periodvis vara svårare att ta sig fram på stigen. Vi är tacksamma för att du visar hänsyn och följer anvisningar från personal på plats.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Vi avverkar död gran i ett mindre område utmed Träbrostigen i Älvrummets naturreservat. Träden tas bort av säkerhetsskäl och för att underlätta etablering av ny skog. Under tiden arbetet pågår kan det vara svårare att ta sig fram på stigen. Vi räknar med att arbetet kan ta ett par veckor.

Tack för att du följer anvisningar från personal på plats!

Senast granskad 2021-02-05 av Jeanette Wadman