Renare luft i Sjuntorp och Upphärad

Trollhättans Stad har införskaffat sju nya elbilar. Fem av dem kommer att användas inom hemvården i Sjuntorp och Upphärad. – Vi har som mål att minska vårt fossilberoende, och den här satsningen kommer att bidra till det, säger produktionschef Anders Hammarstedt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hösten 2016 bytte Hemvården inom Sjuntorp/Upphärad på prov ut ett av sina elva bensin-/biogasfordon mot en elbil. Bakgrunden var att samtliga bilar bara tankades med bensin – eftersom det var för långt till biogasstationerna i Trollhättan. Det medförde väldigt höga bensinkostnader, men när samtidigt målet om ett minskat fossilberoende fastställdes inleddes ett projekt där hemvården i Sjuntorp/Upphärad under en period skulle testa en elbil.

Projektet föll väl ut – därför ska nu fem av de sju elfordon som Trollhättans Stad införskaffat användas inom hemvården i Sjuntorp och Upphärad.

Totalt sett innebär det en rejäl ökning av andelen elbilar i Trollhättans Stads fordonsflotta: från tre till tio, vilket blir elva senare i höst.
– Vi har som mål att minska vårt fossilberoende, konstaterar Anders Hammarstedt, produktionschef på Serviceförvaltningen.

Röda fordon blir vita
Nytt är också att de införskaffade elfordonen är vita, vilket är en syn Trollhätteborna får vänja sig vid framöver.
– Det är svårt att få till den enhetliga röda solida färgen, eftersom allt färre biltillverkare kan erbjuda den. Den vita färgen kan däremot de flesta erbjuda, vilket ger oss fler anbud vid upphandlingar, säger Anders Hammarstedt.

Senast granskad 2018-09-05 av HJAOSK