Projekt på gång i Trollhättan

Semestertider råder och sommaren är onekligen här. Under sommaren är det lite lugnare med projekt runt om i staden för att alla ska kunna njuta av semestern i lugn och ro. Det betyder inte att det inte finns planer. Vi laddar om och i höst drar en rad spännande projekt igång. Läs mer här nedan.

Personer
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Sommartid är det lugnt i staden när det kommer till ombyggnationer, nybyggnationer, upprustningar och andra projekt från Trollhättans Stads sida. Vi låter staden vila och ger invånare och turister möjligheten att få njuta i det stilla. Till hösten sätter vi fart igen och det är många projekt som skall startas upp.

Gång- och cykelvägar

Gång och cykelväg längs Vänersborgsvägen
Mellan Älvdalsrondellen och Dalhemsvägen kommer en gång och cykelväg att byggas. Arbetet kommer att pågå under hösten.

Gång och cykelväg Sjuntorp – Glösemosse
I augusti startar Produktion och service från Trollhättans Stad bygget av gång- och cykelväg samt vatten- och avloppsledningar mellan Sjuntorp och Glösemosse. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren 2016.

Gång och cykelväg Liljedal – Hults höjd
En gång- och cykelväg kommer att byggas på Vänersborgsvägens östra sida och ska binda ihop Hults höjd och Liljedal.

Gång och cykelväg utmed Drottninggatan
I augusti startar arbetet med en cykelväg på västra sidan av Drottninggatan mellan Hörngatan och Nygatan. Parkeringarna kommer även att byggas om och det blir en upphöjd korsning för ökad trafiksäkerhet i korsningen Nygatan. Arbetet kommer att pågå under hösten.

Gång och cykelväg på Torseredsvägen
I augusti startar arbetet med en cykelväg på södra sidan längs med Torseredsvägen, mellan Strömslundsrondellen och von Döbelns väg. En tillgänglighetsanpassad busshållplats och ny belysning kommer även att byggas. Arbetet kommer att pågå under hösten.

Nybyggnationer etc. 

Utsmyckning Kungsportsrondellen
Kungsportsrondellens mitt skall utsmyckas under hösten.

Utsmyckning Strömslundsrondellen
Utsmyckning av Strömslundsrondellens mitt kommer att ske under hösten.

Effektbelysning centrum
Efter sommaren kommer förslag på effektbelysning tas fram i de centrala delarna av staden.

Trappa mellan Österlånggatan och kanalstigen
En trappa skall byggas från Österlånggatan och ner till kanalstigen i höjd med Lilla Håjumsgatan.

Liljedal cirkulationplats
In till de nya tomterna på Liljedal skall en cirkulationsplats byggas på Vänersborgsvägen. Detta för att få en trafiksäker korsning in till området. Arbetet beräknas starta i augusti och pågå under hösten.

Överby ny cirkulationsplats
I augusti startar bygget av ny cirkulationsplats på Ladugårdsvägen och en tillfällig väg längs med Överbyvägen. Den tillfälliga vägen görs för att senare kunna riva bron och bygga om Överbyvägen. Den tillfälliga vägen blir sedan den nya gång- och cykelvägen.
Arbetet beräknas pågå fram till sommaren 2016.

Upprustningsarbeten

Bangårdsgatan
Med start i augusti kommer busshållplatserna på Bangårdsgatan framför stationen att tillgänglighetsanpassas. Utmed Djupebäcksgatan kommer en gångbana att byggas och korsningen Bangårdsgatan – Djupebäcksgatan kommer byggas om. Arbetet beräknas pågå under hösten.

Klaffbron renovering
Med start i september kommer renovering av klaffbron att ske. Det är betongskador, tvärbalkar och avvattningssystem som skall renoveras. Arbetet kommer att innebära begränsad framkomlighet och beräknas vara klart i december 2015. I samband med detta kommer även den gamla vaktkuren att rustas upp. 

Storgatan – Polhemsgatan och Karl-Johans torg
Ombyggnad runt Storgatan, Polhemsgatan och Karl-Johans torg kommer att ske med start i augusti och kommer att pågå under hösten.

Upphöjd korsning kommer byggas vid Storgatan och Polhemsgatan för ökad trafiksäkerhet. Storgatans utformning blir likt gatan längre fram. Karl-Johans torg kommer att byggas om.

Betty Backs park
Röjning i parken kommer att ske under hösten för att öppna upp parken.

Magasinsgatan mellan Kungsgatan och Drottninggatan
Sista kvarteret av Magasinsgatan ut mot Drottninggatan kommer att byggas enligt de tidigare etapperna under hösten.

Ytterligare information om projekten kommer i samband med projektstart. 

För mer information kontakta Drazen Kendes, projektledare, Gatu- parkkontoret, Trollhättans Stad 0520-49 78 49 eller Anneli Kull, projektledare, Gatu- parkkontoret, Trollhättans Stad 0520-49 76 80

Senast granskad: 2015-07-14 av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)