Bild på Parkprogrammets första sida

Parkprogram

Stadsbyggnadsförvaltningen har enligt beskrivningen från kommunens översiktsplan, tagit fram ett förslag till ett nytt parkprogram för Trollhättans Stad. Förslaget har antagits av kommunfullmäktige.

Person
Landskapsingenjör Sebastian Runander 0520-49 53 50
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programmet redovisar generella mål och riktlinjer för Trollhättans parker och grönområden. Den innehåller även en inventering med nulägesbeskrivning och utvecklingspotential.

Trollhättan är en framtidsstad som har som mål att växa från 57 000 invånare till 70000 invånare fram till år 2030. Det är ett mål som ställer höga krav på våra parker och offentliga rum. När en stad förtätas blir kvaliteten på våra grönytor ännu viktigare för att skapa trivsel, trygghet och välbefinnande.

Inledande del

Mål och riktlinjer

Inventering - Centrala Staden & Tingvalla

Inventering - Hjortmossen, Karlstorp & Kronogården

Inventering - Skoftebyn, Lextorp & Sylte

Inventering - Hjulkvarnelund, Stavre & Sandhem

Inventering - Dannebacken, Halvorstorp & Källstorp

Inventering - Strömslund, Åker & Torsred

Inventering - Björndalen & Skogshöjden

Inventering - Sjuntorp, Upphärad, Velanda & Väne-Åsaka

Avslutande del

Senast granskad 2017-02-17 av Yvonne Ström