Bild på Stadshuset i Trollhättan och textruta "Öppet hus med Samhällsbyggnads 24 september"

Öppet hus med Samhällsbyggnad

Är du intresserad av vad som händer i staden och vad som planeras för framtiden? Hur tas alla beslut? Måste jag söka bygglov för poolen? Vad gäller när jag ska installera en värmepump? Sugen på att prova VR?

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Välkommen på Samhällsbyggnads Öppna Hus

Den 24 september finns det möjlighet att sitta med och lyssna när Samhällsbyggnadsnämnden i Trollhättan har möte. Som grädde på moset kommer förvaltningens kunniga personal att finnas på plats för att svara på frågor och informera om allt från bygglov till miljörätt biltvätt. Varmt välkommen!

När: 24 september, kl. 16.00-19.00

 • 16-18 Öppet hus med medarbetare från Samhällsbyggnadsförvaltningen (utanför Sessionssalen)
 • 16.30  Utdelning av Arkitekturpriset
 • 17-19  Möte med Samhällsbyggnadsnämnden i Sessionsalen 

Öppet hus-aktiviteter med Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och parkkontoret

 • Information om ombyggnationen av Drottningtorget och nya Stridsbergsbron som ska byggas över Göta Älv
 • Svarar på frågor om drift och skötsel av gator, parker, lekplatser med mera. 

Byggkontoret

 • Svarar på frågor och ger tips till dig som ska bygga till, bygga nytt eller annat som rör bygglov.

Lantmäteri, kart- och mätningskontoret

 • Så får du koll på informationen som rör din fastighet
 • Upptäck framtidens Trollhättan i VR-glasögon
 • Visning av Kartportalet där man bland annat kan se historiska kartor

Miljökontoret

 • Hjälper dig med frågor och anmälan för installation av värmepump
 • Information om hur du genomför en miljörätt biltvätt

Plankontoret

 • Berättar om vilka detaljplaner som är på gång runt om i Trollhättan 

Föredragningslista Öppet nämndsmöte 17-19

 • Samhällsbyggnadschefens information
 • Stadsarkitektens information
 • Gatu- och parkchefens information
 • Miljöchefens information 
 • Nya frågor från nämnledamöter
 • Tillståndsprocessen för enskilda avlopp
 • Riktlinjer för nya bergvärmeanläggningar inom del av Halvorstorp
Senast granskad 2019-09-23 av Josefin Åkesson Bengtsson