Flygfoto från 2018 som visar delar av Spikön och Skrotnisses lekplats.

Nytt flygfoto över Trollhättan

Nu finns en nytt flygfoto över Trollhättan tillgänglig i kartan på kommunens hemsida. Flygfotot är taget i mitten av april 2018.

Person
Kart-/GIS ingenjör Jonas Gustafsson 0520 497422
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det nya flygfotot har samma upplösning som tidigare foto vilket innebär att man ser lika stora saker på marken. En skillnad är dock att det är taget tidigare på året. Det betyder att man lättare ser saker under träd som på förra fotot skymdes av löv. Det förra flygfotot (från 2014) hittar man nu under historiska kartor.

Här hittar du flygfotot från 2018 i kartan

En illustration av kartportalens innehåll.

Kartportal

Välkommen till Trollhättans kartportal för digitala kartor. Här kan ni även hitta historiska kartor och Kartbetjänten.

Senast granskad 2019-01-16 av Josefin Åkesson Bengtsson