Skylt som visar att lekplatser är rökfria miljöer.

Ny tobakslag 1 juli - fler rökfria miljöer

Den 1 juli börjar en ny tobakslag att gälla som innebär förändringar för olika typer av verksamheter, återförsäljare av tobak och att rökförbud införs på vissa platser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Syftet är att skydda fler och särskilt barn och ungdomar från att utsättas för rökning. Det utökade rökförbudet är också menat att bidra till ökad tillgänglighet och skydda från passiv rökning.

Platser som omfattas av rökförbud

Rökförbudet omfattar förutom vanliga cigaretter även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak. På följande platser införs rökförbud 1 juli:

  • Uteserveringar
  • Entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till
  • Väntplatser utomhus till kollektivtrafik
  • Inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning
  • Lekplatser dit allmänheten har tillträde

Informationsansvar om rökförbud

Den som äger eller förfogar över lokalen eller platsen ansvarar för att bestämmelserna följs genom att:

  • sätta upp skyltar som tydligt informerar om rökförbudet,
  • se till att det inte finns askkoppar i det rökfria området,
  • informera om rökförbudet.

Återförsäljare av tobak

Från och med den 1 juli 2019 måste du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Trollhättans Stad ansvarar för tillståndsgivning av tobak- och alkoholförsäljning.

Läs mer om att söka tillstånd för försäljning av tobak 

Har du frågor om tillstånd för återförsäljning av tobak kontakta Anders Jansson, tillståndshandläggare på 0520-49 71 18 eller anders.jansson@trollhattan.se. 

Tillsynsansvar

Trollhättans Stad ansvarar för tillståndsgivning av tobaksförsäljning. Vi ansvarar också för tillsynen av serveringsställen, detalj- och partihandel av tobak samt rökfria miljöer.

För mer information, kontakta Camilla Andersson, enhetschef på miljökontoret, 0520-49 74 86 eller camilla.andersson@trollhattan.se

Läs mer

Frågor och svar om den nya lagen om tobak och liknande produkter finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Senast granskad 2019-06-20 av Yvonne Ström