Nu startar det förberedande arbetet med Stridsbergsbron

Byggnationen kommer starta under augusti 2020 och pågå i drygt två år. Den påverkan som beskrivs här omfattar enbart Stridsbergsbron.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Efter drygt två års projektering av den nya Stridsbergsbron och dess anslutningsvägar närmar sig nu startdatumet för det förberedande arbetet inför anläggandet av Stridsbergsbron. Med start i augusti 2020 börjar arbetet med att anlägga transport- och anslutningsvägar mot bron.

Hur påverkas jag av projektet?

Under ombyggnationen kommer framkomligheten för trafik, främst på Grundbergsvägen och förbi Lunnens förskola, att bli begränsad. Gång- och cykelvägen i höjd med motorbåts- och kanotklubbarna kommer vara avstängd. Gång-och cykeltrafiken kommer ledas om för en trygg och säker passage.

Så här leds gång- och cykelvägen om 

Bilden föreställer en karta över området Hjulkvarnelund

Tid för genomförandet 

Byggnationen kommer starta under augusti 2020 och pågå i drygt två år. Den påverkan som beskrivs här omfattar enbart Stridsbergsbron.

Frågor?

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen: 
E-post: samhallsbyggnad@trollhattan.se 
Telefon: 0520-49 67 77

Senast granskad 2020-07-27 av HJAOSK