Nedtagning av träd i allén

Ett träd i allén längs Kungsgatan är i mycket dåligt skick och kommer tas ned omgående.

Person
Projektledare, Gatu-Parkkontoret Daniel Mesa Moreno 0520-49 77 03
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ett träd i allén längs Kungsgatan, i höjd med Hemmakväll, är i såpass dåligt skick att det behöver tas ned omgående. Trädet står i allén mellan Torggatan och Föreningsgatan, där alla träd ska tas ned och bytas ut i samband med ombyggnationen av Drottningtorget i etapp 3, som påbörjas senare under året. På grund av omfattande skador på trädet behöver detta tas ned redan nu.   

Senast granskad 2019-01-07 av Yvonne Ström