Cecilia Pedersen, Magnus Spaanheden, Carola Dahlberg, Stefan Salimovic, Linda Forssén (rektor Kronan) Jörgen Aronsson, Peter Andersson, Johan Karlsson, Per Nilsson.

Mentorprogrammet stärker framtidstron

När man frågar yngre barn vad de ska bli när de bli stora, ser de inga hinder för att bli vad de än vill. Men barn med begränsat med stöd hemifrån och/eller dålig kontakt med svenska samhället utanför skolan tappar inte sällan motivationen för studier under högstadiet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Mentorprogrammet syftar till att stärka framtidstro och motivation hos barn som är studiemotiverade. Projektet handlar om att stärka dem som helt enkelt gör sitt bästa. Barnen rekryteras inledningsvis ifrån Kronan i åk. 5 och deltar till och med gymnasiet med målet att de ska stärkas att klara hela sin skolgång. Deltagarna utses av skolan i samråd med lärare och föräldrar.
– Att bli utvald ger barnen status i skolan. På Kronogården är det inte ofta man fått ett val, säger Linda Forssén, rektor F-6 på Kronan.

Uthållighet

Barnen praktiserar en halvdag/månad. Varje termin redovisar de vad de lärt sig för klasskamraterna under Klassens timma. När de nått lämplig ålder är förhoppningen att de erbjuds feriejobb. Genom fleråriga mentorskap hos samma arbetsgivare stärks och motiveras barnen till uthållighet i studierna.
– Barnen får vidgade vyer geografiskt och erfarenhetsmässigt, kunskap om nya yrkesområden och inte minst förebilder i goda vuxna som är väletablerade i det svenska samhället, menar Jörgen Einarsson, projektledare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Insatserna ska stärka eleverna i att det går att få ett bra jobb i framtiden och att samhället är positivt och välkomnande. När andra tror på barnen har de lättare att tro på sig själva.
– Hos oss på Produktion och Service är hela arbetsgruppen mentorer, det är en styrka, säger arbetschef Jörgen Aronsson.

Nya praktikplatser sökes

Involverade arbetsgivare ökar sin möjlighet till framtida kompetensförsörjning och rekryteras lokalt i Trollhättan – deras delaktighet får en direkt påverkan på lokalsamhället. Nu söker verksamheten nya praktikplatser och mentorer inför höstterminen, då fler barn vill delta. Både privat och offentlig sektor välkomnas att höra av sig.

Kontaktpersoner: Linda Forssén, linda.forssén@trollhattan.se 
Jörgen Einarsson, jorgen.einarsson@trollhattan.se

Senast granskad 2019-05-20 av HJAOSK