Person som håller ett litet hus i sina händer

Mät radon och säkra en strålande och strålfri framtid för din familj

Radon är en gas som varken syns eller luktar, men likväl kan den finnas där i ditt hem och vara skadlig för dig och din familj. Om du inte redan har gjort mätningar är det säsong för att göra det nu.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Viktigt att ha koll på radonhalten

Från oktober till april är det säsong för att göra radonmätningar. Radon varken syns eller luktar men kan finnas i alla slags hus och vara skadlig för er som bor där. För att veta om det finns radon i ditt hus måste du göra mätningar. Det är du som fastighetsägare som ansvar för att utföra mätningen. Om du bor i lägenhet är det alltså din hyresvärd eller bostadsförening som hanterar det men om du bor i hus så måste du själv se till att mätningen blir gjord.

I Trollhättan finns cirka 10 000 småhus där ungefär 5000 har uppmätta radonvärden. Vi vill uppmana alla att mäta radonhalten i sitt hus för att säkerställa att inga invånare i Trollhättan utsätts för den farliga gasen. Skadligt höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken huset står på. 

Läs mer om radon och hur du gör för att mäta.

Sanering av radon – med hjälp av bidrag

Om du har förhöjda radonhalter i ditt hus måste du sanera för att säkerställa att det försvinner. Hos Boverket kan du söka bidrag för en del av saneringskostnaden. 

Läs mer om bidraget hos Boverket.

Senast granskad 2019-10-21 av Yvonne Ström