Person som håller ett litet hus i sina händer

Mät radon och säkra en strålande och strålfri framtid för din familj

Radon är en gas som varken syns eller luktar, men likväl kan den finnas där i ditt hem och vara skadlig för dig och din familj. Dags för radonmätning! Via länk på vår hemsida kan du beställa radondosor och få ett förmånligare pris.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Viktigt att ha koll på radonhalten

Från oktober till april är det säsong för att göra radonmätningar. Radon varken syns eller luktar men kan finnas i alla slags hus och vara skadlig för er som bor där. För att veta om det finns radon i ditt hus måste du göra mätningar. Det är du som fastighetsägare som ansvar för att utföra mätningen. Om du bor i lägenhet är det alltså din hyresvärd eller bostadsförening som hanterar det men om du bor i hus så måste du själv se till att mätningen blir gjord.

I Trollhättan finns cirka 10 000 småhus där ungefär 5000 har uppmätta radonvärden. Vi vill uppmana alla att mäta radonhalten i sitt hus för att säkerställa att inga invånare i Trollhättan utsätts för den farliga gasen. Skadligt höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken huset står på. 

Starta din mätning senast 1 mars - beställ radondosor till förmånliga priser här

På länken nedan hittar du mer information om hur du mäter och kontaktuppgifter till de tre ackrediterade analysföretagen för radonmätning. Där finns också länk till beställning av mätdosor. När det gäller småhus är det mycket förmånliga priser via länken på vår hemsida. När du gör din beställning via dessa företag får vi tag på resultaten av din mätning på ett smidigt sätt direkt från analysföretagen. Mätningarna måste börja senast 1 mars för att hinna få tillräcklig mättid, minst 60 dagar.

Läs mer om radon och hur du gör för att mäta.

Sanering av radon – med hjälp av bidrag

Om du har förhöjda radonhalter i ditt hus måste du sanera för att säkerställa att det försvinner. Hos Boverket kan du söka bidrag för en del av saneringskostnaden. 

Läs mer om bidraget hos Boverket.

Radonmätdosor

Radon

För att veta om du har radon i din bostad behöver du mäta. Har du höga halter och bor i eget en- eller tvåbostadshus kan du söka bidrag till åtgärder.

Senast granskad 2021-01-08 av Hjalmar Oskarsson