Karta över Lärketorpet med planområde markerat med streckade linjer

Markundersökningar i Lärketorpet

Med anledning av planering för nytt bostadsområde kommer markundersökningar att genomföras i Lärketorpet under vecka 43, den 22-26 oktober 2018.

Person
Projektsamordnare Magnus Stjärnborg 0520-497956
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

I Lärketorpet, Nordvästra delen planeras för ett nytt bostadsområde med villor, mindre flerbostadshus samt förskola mm. Under hösten kommer förslag till detaljplan redovisas på Trollhättans stads hemsida.

Inför den fortsatta planeringen ska markundersökningar utföras. Det sker preliminärt under vecka 43, den 22-26 oktober 2018.

Arbetenas ungefärliga utbredning framgår med rödstreckad linje i bilden ovan. För att se en större version av kartan kan du ladda ned den i pdf-format i länk nedan.

Lärketorpet Nordvästra delen.pdf

Kontakt: Kontoret för tillväxt och utveckling, Magnus Stjärnborg 0520-497956

Senast granskad 2018-10-01 av Yvonne Ström