Karta över området för kvarteret Galaxen i stadsdelen Björndalen

Markundersökningar i Göta Älv, Kv. Galaxen

Inför den fortsatta planeringen av kvarteret Galaxen ska en undervattensslänt i Göta Älv undersökas. Jordprover utförs från en borrvagn som står på en flotte. Arbetet utförs under perioden vecka 40-41 2018.

Person
Projektsamordnare Magnus Stjärnborg 0520-497956
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

I kvarteret Galaxen i stadsdelen Björndalen planeras för ett nytt bostadsområde med flerbostadshus mm. Förslag till detaljplan redovisas på Trollhättans stads hemsida.

Inför den fortsatta planeringen ska en undervattensslänt i Göta Älv undersökas. Jordprover utförs från en borrvagn som står på en flotte. Arbetet utförs under perioden vecka 40-41 2018.

Arbetenas ungefärliga utbredning framgår av bilden ovan. Platser för borrprover markeras med en röd stjärna. För att se en större version av kartan kan du ladda ned den i pdf-format i länk nedan 

Kv Galaxen borrprover.pdf

Kontakt: Kontoret för tillväxt och utveckling, Magnus Stjärnborg 0520-497956

Senast granskad 2018-10-01 av Yvonne Ström