Illustration av lekande barn

Lekplatsprogram

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, enligt politikens önskemål, tagit fram ett förslag till lekplatsprogram för Trollhättans Stad.

Person
Landskapsingenjör Sebastian Runander 0520-49 53 50
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekplatsprogrammet redovisar generella mål, riktlinjer och principer för utformning av Trollhättans lekplatser. Det redovisar även den inventering som gjorts av samtliga kommunala lekplatser och inkluderar såväl en nulägesbeskrivning som vilken utvecklingspotential respektive lekplats har. Det finns även en aktivitetsdel som redovisar framtida investeringar och avvecklingar.

Ta gärna del av vårt lekplatsprogram!

Relaterad information

Lekplatsprogram

Senast granskad 2018-11-08 av fredrika.almqvist@trollhattan.se