Lekplatsprogram

Stadsbyggnadsförvaltningen har, enligt Byggnads- och trafiknämndens beslut, tagit fram ett förslag till lekplatsprogram för Trollhättans Stad.

Person
LandskapsingenjörSebastian Runander 0520-49 53 50
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Lekplatsprogrammet redovisar generella mål, riktlinjer och principer för utformning av Trollhättans lekplatser. Det redovisar även den inventering som gjorts av samtliga kommunala lekplatser och inkluderar såväl en nulägesbeskrivning som vilken utvecklingspotential respektive lekplats har. Det finns även en aktivitetsdel som redovisar framtida investeringar och avvecklingar.

Programmet var ute på samråd under hösten 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts och en sammanställning kommer att läggas upp på denna sida inom kort. Lekplatsprogrammet kommer att omarbetas baserat på inkomna remissvar.

Relaterad information

Lekplatsprogram

Senast granskad: 2017-08-22 av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)