Bilden visar ett lekredskap i form av en nyckelpiga

Lekplatsen Myrtuveparken byggs om

I stadsdelen Sylte ligger Myrtuveparkens lekplats. Nu har det blivit dags för den att fräschas upp.

Person
Projektledare, Gatu-Parkkontoret Daniel Mesa Moreno 0520-49 77 03
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Under första veckan i oktober startar arbetet med att bygga om lekplatsen. Vi räknar med att det kommer att vara klart i mitten av november i år.

Vi vill att lekplatsen ska leva upp till sitt namn - Myrtuveparken. Flera av de nya lekredskapen kommer därför att se ut som insekter.

Gungor, snurror, klätterlek och sandlåda kommer också att sättas upp på lekplatsen. De kommer att få sällskap av nya samlingsplatser för både vuxna och barn.

Senast granskad 2019-09-27 av Yvonne Ström