Lekplatsen Fågellyckan fräschas upp

Nu har vi börjat bygga om Fågellyckans lekplats på Stavre.

Person
ParkansvarigMikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Lekplatsens utformning kommer att ändras. Lekplatsens läge kommer att vinklas och läggas så att den löper inåt mot parken istället. Det kommer att sättas upp belysning. Ett nytt staket kommer att avgränsa mot omgivande gator. Vi kommer även att ställa i ordning nya sittplatser. En ek tas ned med syftet att öppna upp platsen och släppa in mer ljus.

Senast granskad: 2015-11-30 | av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)