Kungörelse, bygglov - Ålstad 18:1

Ansökan om bygglov har inkommit från 3G infrastructure Services AB om att få sätta upp en 42 meter hög ostagad mobilmast med tillhörande teknikbod på fastigheten Ålstad 18:1.

Person
Nämndsekreterare Lena Andersson 0520-49 74 69
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fastigheten är belägen vid sjön Gravlången, ca 200 m norr om fritidshusområdet Ålstad 18:2 mfl och ca 100 m väster om fastigheten Ålstad 18:2.

Exakt placering enligt koordinatsystem Sweref 991200 är: X=64 49511.146 och Y=16 3993.633

Har Ni synpunkter på ansökan ska dessa vara inlämnade till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 3 juni 2019.
E-post: samhallsbyggnad@trollhattan.se
Brev: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 461 83 Trollhättan

Senast granskad 2019-05-16 av Yvonne Ström