Kulturhistoriska värden på kartan

Nu är det möjligt för både fastighetsägare och historienörd att genom vår kartportal se vilka miljöer och byggnader som är särskilt värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Det vi i vardagligt tal kallar för K-märkning.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ta dig vidare till sidan om kulturmiljöprogrammet och kartportalen här.

Senast granskad 2018-09-19 av Yvonne Ström