Kreativa mötesplatser installeras tillfälligt på Kungsgatan

Nu testar vi tillfälliga installationer på Kungsgatan för att analysera hur nya flöden kan bidra till en mer attraktiv stadskärna. Fokus blir att skapa kreativa mötesplatser och aktiviteter med tydliga kopplingar till Trollhättans lokala krafter och att snygga till gatan ordentligt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En levande stadskärna – mot utmärkelsen Årets Stadskärna 2022

Tillsammans med City Trollhättan, kommunala bolag och privata aktörer jobbar vi för en levande stadskärna. Ombyggnationen av Drottningtorget var en viktig milstolpe men utvecklingen av centrum fortsätter såklart. Vi behöver skapa kreativa miljöer och mötesplatser, prova nya saker, för att se hur flöden och beteende påverkas och förändras – därför tycker vi det är smart att testa före vi bygger om på riktigt. En ombyggnation av Kungsgatan kan bli aktuell om några år.

Kungsgatan är något av en paradgata i Trollhättans centrum. En gata som idag mer är en transportsträcka än en plats att mötas på. Vi ser att den kan utvecklas till att bli än mer pulserande, färgstark och full av liv. Kungsgatan är en bred gata där allén ibland upplevs som en barriär mellan husväggarna. Det är också många som ska dela på platsen längs Kungsgatan – gående, cyklister och varuleveranser. Kungsgatan är en gågata vilket innebär att all annan trafik ska ta hänsyn till de gående.

Vi vet att det finns saker i den fysiska miljön som påverkar hur människor upplever trygghet och trivsel. Under våren kommer vi satsa på att fixa, laga och städa Kungsgatan. Det ska vara rent och snyggt och kännas inbjudande att vara där.  

När vi utvecklar Trollhättan och skapar plats för framtiden tycker vi det är viktigt att också lyfta in vår stolta historia och den lokala kraften som har funnits och finns i kommunen än idag.

I kompassen på Kungsgatan bygger vi en kombinerad trappa och läktare där man från toppen kan spana ut mot älven som rinner genom staden. Trappan kommer ha kopplingar till Film i Väst och Trollywood på olika sätt.

I allén mellan Garvaregatan och Föreningsgatan planerar vi för en hinderbana som både kan fungera som lek och utsmyckning. Ett annat inslag i den är att den ska visa upp våra lokala industri- och innovationsföretag på ett spännande sätt.

Vi ser över möjligheten att ordna fler sittplatser vid Glass-Oskars lekplats så det kan bli en samlingsplats för hela familjen. Entrén till Folkets Hus vill vi göra mer inbjudande och uppseendeväckande för att spegla allt det fantastiska som ryms i byggnaden idag.

Annonspelare och allén på Kungsgatan i bakgrunden, text årets stadskärna 2022

Årets stadskärna 2022

Trollhättans Stad vill ha en trygg och levande stadskärna med plats för många olika typer av möten. Att utveckla centrum är en avgörande faktor för att Trollhättan ska växa och locka till sig fler besökare, invånare och verksamheter.

Senast granskad 2020-03-09 av HJAOSK