Kinesisk ullhandskrabba. De vuxna krabborna har håriga klor med vita spetsar. Fotograf: Anders Salesjö. Kinesisk ullhandskrabba. De vuxna krabborna har håriga klor med vita spetsar. Foto: Anders Salesjö.

Kinesisk ullhandskrabba efterlyst

Den invasiva kinesiska ullhandskrabban har hittats i slussområdet. Nu arbetar flera parter för att försöka fånga in krabborna. Om du får syn på den vill vi gärna att du rapporterar ditt fynd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den kinesiska ullhandskrabban är en invasiv art som kan förstöra fiskeredskap och påverka ekosystemet negativt. Den kan också sprida sjukdomar och parasiter och gräva gångar som förstör strandkanter och flodbankar.

Just nu pågår arbete med att fånga in krabborna innan de hinner sprida sig vidare. Därför är vi mycket tacksamma om burar och fiskredskap får ligga kvar orörda. Arbetet utförs av Sjöfartsverket i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Havs och Vattenmyndigheten och Trollhättan Stad.

Du kan hjälpa till

Om du ser den så fotografera och rapportera in den på rappen.nu. Om det går, fotografera både ovansida och undersida av krabban. Släpp inte i den igen utan avliva den.

Rappen

På Artdatabankens hemsida kan du läsa om krabbans kännetecken och se fler bilder:

Artdatabanken om kinesisk ullhandskrabba

Vid frågor kontakta länsstyrelsen:

ias.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen om fyndet av kinesisk ullhandskrabba

Senast granskad 2021-08-11 av Jeanette Wadman