Inventering av den hotade västliga knotterlaven i bergbranterna i Älvrummets naturreservat.

Inventering av sällsynt lav

Den västliga knotterlaven är sällsynt och starkt hotad. Nu i december återinventerar vi branterna i Älvrummets naturreservat.

Personer
Enhet Miljöförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 74 75 Miljöförvaltningen


Det är en liten grå skorplav som verkar trivas på silikatklipporna i öppna lägen med hög luftfuktighet. Branterna i Älvrummet är en av de tre kända platserna i Sverige.

På uppdrag av Miljöförvaltningen återinventerar Naturcentrum laven. Resultaten kommer att presenteras i en rapport i början av 2016.

 
Västlig knotterlav (Trapeliopsis wallrothii). Foto: Johan Svedholm, Naturcentrum

Senast granskad: 2016-01-13 av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)