Karta över området som berörs

Inbjudan till informationsmöte om ny slussled i Trollhättan

Slussarna ska byggas om för att kunna säkra en framtida sjöfart.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Trafikverket och Trollhättans Stad höll i november 2012 ett informationsmöte om en möjlig ny slussträckning öster om nuvarande slussar i Trollhättan. Denna eventuella ny slussträckning har sedan dess legat som ett reservat i Stadens översiktplan 2013: ”Plats för framtiden”.

Trafikverket har sedan dess utrett frågan ytterligare och målet är få ett beslut 2018 i den nationella infrastukturplanen om att slussarna ska byggas om för att kunna säkra en framtida sjöfart. En ombyggnad måste ske före 2030, då nuvarande slussars livslängd går ut.

Trafikverket och Trollhättans Stad anser det angeläget att de som blir närmast berörda får en förnyad information om planeringsläget för en ny slussled vid ett informationsmöte.

Boende i den sydvästra delen av Skoftebyn (se karta ovan) får denna inbjudan per post. Mötet är öppet även för andra intresserade och annons om mötet kommer att finnas i TTELA.

Tid: Måndagen den 12 december kl 18.30

Plats: Sessionssalen i Stadshuset  Gärdhemsvägen 9

Välkomna!

Vänliga hälsningar,
Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande
Bertil Hallman, Projektledare, Stråkstudie Vänersjöfarten

Kontaktinformation: Håkan Falck chef Kontoret Tillväxt o Utveckling, 0520-497965, hakan.falck@trollhattan.se

Senast granskad 2019-03-04 av clara.bengtsson@trollhattan.se